WAAR SUBTILITEIT EEN VERSCHIL MAAKT

Overige pigmentvlekken

Soorten overige pigmentvlekken

Er bestaan vele andere soorten pigmentvlekken, door onder andere

1. Geneesmiddelen

    • Een bekend voorbeeld is hydrochinon crème tegen pigmentvlekken, welke om verschillende redenen juist kan leiden tot toename ervan. In het slechtste geval ontstaat een permanente blauw/grijze verkleuring (ochronose) na langdurig gebruik. Het risico hierop is groter bij gebruik van hogere concentraties.

2. Een onderliggende aandoening

    • Ziekte van Addison 
    • Haemochromatose

3. Een zeldzame aandoening

    •  Argyrie

Behandeling van overige pigmentvlekken