WAAR SUBTILITEIT EEN VERSCHIL MAAKT

Disclaimer

Disclaimer

Het doel van deze site is om u zo optimaal mogelijk te informeren en u behulpzaam te zijn bij het maken van een beslissing omtrent een behandeling. De site vervangt een goed gesprek met uw arts of lasertherapeut niet.

De inhoud van deze site is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De kliniek draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of voor enige hieruit voortvloeiende gevolgen en/of schade.

De op deze site getoonde foto’s zijn afkomstig van de leveranciers waarvan de kliniek producten voert. Zij geven een goede indicatie wat het mogelijke behandelresultaat is. Individuele behandelingsresultaten kunnen wisselen. Waar mogelijk werken wij met foto’s van door ons behandelde patiënten. Deze zijn herkenbaar aan de tekst "www.kveg.nl".

De volgende slogan is verplicht voor reclame uitingen van cosmetische (voorbehouden) handelingen: “Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts.”  

Bronvermelding

Naast onze eigen kennis en ervaring, is er voor de totstandkoming van deze website gebruik gemaakt van diverse bronnen:

    • Cosmetic Dermatology, Principles and Practice, Leslie Baumann, 2nd edition
    • Color Atlas of Cosmetic Dermatology, Zeina Tannous, Mathew M. Avram, Sandy Tsao, Marc R. Avram, 2nd edition
    • The Art of Skin Health Restoration and Rejuvenation, Zein E. Obagi, 2nd edition

En de volgende websites: